4 ปีโละสต๊อกข้าว 16.3 ล้านตัน

เมื่อ 27 ส.ค. 2561 อ่าน 262 ครั้ง

4 ปีโละสต๊อกข้าว 16.3 ล้านตัน


คอลัมน์ ดาต้า

กรมการค้าต่างประเทศ รายงานผลการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลนับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหาร 22 พฤษภาคม 2557-สิงหาคม 2561 ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวไปแล้ว 16.3 ล้านตัน (ตามตาราง) ส่งผลให้เหลือข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลลอตสุดท้ายซึ่งจะดำเนินการเปิดประมูลในวันที่ 29-30 สิงหาคมนี้


โดยการระบายข้าวสารรัฐบาลลอตสุดท้าย แบ่งเป็นข้าวสารกลุ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 2/2561 ปริมาณ 245,000 ตัน จาก 18 คลัง ใน 8 จังหวัด ซึ่งเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าดูคุณภาพข้าว ในวันที่ 20-24 ส.ค. 2561 และเปิดให้ยื่นซองคุณสมบัติ วันที่ 27 ส.ค. 2561 ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและให้ยื่นเสนอราคาซื้อในวันที่ 29 ส.ค. 2561

และกลุ่มข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 2/2561 ปริมาณ 22,300 ตัน ใน 20 คลัง ในพื้นที่ 13 จังหวัด ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าดูคลังสินค้า วันที่ 20-24 ส.ค. 2561 จากนั้นจะเปิดให้ยื่นซองคุณสมบัติในวันที่ 27 ส.ค. 2561 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและให้ยื่นเสนอราคาซื้อในวันที่ 30 ส.ค. 2561

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รองประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ มั่นใจว่าการประมูลข้าวในครั้งนี้จะสามารถจำหน่ายได้หมด เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดยังมีแนวโน้มดี หลังจากนี้จะสรุปผลการประมูลเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการระบายฯต่อไป

    ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-210133

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook

เข้าสู่ระบบสมาชิก