ชาวสวนยางตรังเดือดร้อนหนัก ราคาน้ำยางลงสุดเหลือ กก.ละ 30-31 บาท วอนรัฐบาลช่วย

เมื่อ 27 พ.ย. 2561 อ่าน 110 ครั้ง

ชาวสวนยางตรังเดือดร้อนหนัก ราคาน้ำยางลงสุดเหลือ กก.ละ 30-31 บาท วอนรัฐบาลช่วย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน สถานการณ์ราคายางพารา ทั้งน้ำยางสด และยางแผ่น มีราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ แต่สถานการณ์ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางยังต้องรับสภาพราคายางตกต่ำ และยากลำบาก เพราะต้องหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ล่าสุดราคาน้ำยางสดลดลงเหลือกิโลกรัมละ 30-31 บาทเท่านั้น

ที่จุดรับซื้อน้ำยางสด ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง นางสิริพัช นุ้ยชู อายุ 46 ปี เกษตรกรชาวสวนยาง กล่าวว่า ปัญหาราคายางพาราตกต่ำขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนหนักที่สุดแล้วในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา เพราะ ณ วันนี้ราคาน้ำยางสดเหลือกิโลกรัมละ 30 – 31 บาทแล้ว ส่วนตัวก็เดือดร้อนหนัก เพราะรายได้หดหายไปมาก โดยกรีดยางจำนวน 8 ไร่ เหลือรายได้วันละประมาณ 300 บาท ปลูกพืชผักก็ไม่พอ จะต้องส่งลูกเรียนหนังสือ และรายจ่ายในครัวเรือน พร้อมย้อนถามรัฐบาลว่าคนที่รายได้เหลือแค่วันละ 100 บาท จะยิ่งเดือดร้อนมากมายขนาดไหน

“ขณะฝนตกก็กรีดไม่ได้ ปีหนึ่งๆสามารถกรีดได้แค่ประมาณ 100 วันเท่านั้น และราคาก็ตกอีก ขณะที่ข้าวของราคาแพงหมด รายได้ไม่พอรายจ่าย ทั้งนี้ ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่รัฐบาลจะช่วยไร่ละ 1,800 บาท เพราะไม่ทั่วถึงชาวสวนยางจำนวนมากก็ไม่ได้รับ ขณะที่ลูกจ้างบางคนก็ไม่ได้รับนายจ้างไม่แบ่งให้ หรือใส่ชื่อลูก พ่อแม่ เป็นคนกรีด ทางที่ดีรัฐบาลควรช่วยเหลือด้านราคามากกว่า ให้ได้ที่ กก.ละ 50 บาท จะได้เสมอภาคกันทุกคน นอกจากนั้นยังมีชาวสวนยางหลายรายเลิกกรีดปล่อยสวนยางทิ้งร้าง เพราะไม่คุ้มค่า” นางสิริพัช กล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์ : https://www.prachachat.net/local-economy/news-255813

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook

เข้าสู่ระบบสมาชิก